2015. feb 27.

A Csirke Összegyűjtött Művei

írta: Europa22
A Csirke Összegyűjtött Művei

Javított, bővített kiadás 2015-ből

A klasszikus kérdésre a legjobb válaszok, azoktól, akik igazán értik a világot. A poszt végén pótkötettel!

Miért ment át a csirke az úton? 

PLATON: A közjó érdekében. 

ARISZTOTELÉSZ: Ilyen a csirkék természete, átmennek az úton. 

KARL MARX: Történelmi szükségszerűségből. 

MARTIN LUTHER KING: Már látom azt a világot, ahol minden csirke szabadon átmehet az úton anélkül, hogy célját fel kellene fednie. 

MÓZES: És leszállt Isten a mennyekből és imigyen szóla a csirkéhez: "Bizony mondom neked, kelj át az úton!" És a csirke általkelt az úton, és nagy volt az öröm a mennyekben.

FREUD: A puszta tény, hogy ennyire érdekel, miért ment át a csirke a túloldalra, elfojtott szexuális bizonytalanságodat tárja fel.

BILL GATES: Most fejeztük be az új Csirke Office 2015-öt, amely nemcsak átmegy a túloldalra, de tojást tojik, digitálisan kotkodácsol, nyilvántartja fontos iratait és kezeli a könyvelését. . 

GYURCSÁNY: Ez a csirke elqrta. Nem kicsit, nagyon. Ilyen böszmeséget szárnyas még nem csinált errefelé! 

ORBÁN: Tavasszal a választók kétharmada úgy döntött, hogy a csirkének át kell mennie az úton. Végrehajtjuk ezt az akaratot. 

A KORMÁNY Hivatalos Közleménye: A csirke NEM ment át az úton. 

A KORMÁNY Hivatalos Közleménye 1 órával később:A csirke NEM ÚGY ment át az úton.

A KORMÁNY Hivatalos Közleménye 2 órával később: Várjuk a bizonyítékot az amerikaiaktól, hogy a csirke valóban átment az úton. Ennek hiányában ez a dezinformáció nem több puszta vádaskodásnál.  

PUTYIN: A csirke megérkezett Oroszország Anyácska kötelékébe, oda, ahová mindig is tartozott. Zavartalan átkelését hat tank hadosztállyal és két interkontinentális, ballisztikus rakétával biztosítottuk.  

A FIDESZ Hivatalos Közleménye: A csirkét Gyurcsány és Bajnai kényszerítették át az úton - pártállami módszerekkel. 

Az MSZP/DK/EGYÜTT-PM Közleménye: A csirke legalább már egy szabad, diktatúra mentes világba érkezett. 

KEHI: A csirke átvonulását az Ökotárs Alapítvány finanszírozta a Norvég Alap pénzéből - teljesen szabálytalanul. 

CÖF: Már szervezzük a kétmilliós Békemenetet azért, hogy megállítsuk a csirke ámokfutását.  

JOBBIK: Igenis VAN csirkebűnözés! 

Magyar Távirati Iroda: Ez a tény is bizonyítja azt, hogy a csirke nem szerepel az USA által kitiltottak listáján. 

A “BUTA KÖZNÉP”: Azért, hogy átjusson a másik oldalra. 

ISZLÁM: Ha a csirkék át akarnak menni az úton, vágjátok el a nyakukat!

KERESZTÉNYSÉG: Ezen az úton még a csirke sem téved el. De közben üldöztetést fog szenvedni.

BUDDHIZMUS: Sem a csirke, sem az út nem létezik, sem a kérdező, sem a kérdés, és nincs semmi tanítás, és ez a válasz sincs, és én se vagyok. Milyen csirke? Milyen út? Milyen milyen? A megvilágosodás pillanatát ez a haiku tudja csak kifejezni: A csirke átment / Az úton, ó, és én ezt / Láttam, s nem értem.

BRAHMANIZMUS: A csirke az előző életében elkövetett rossz tetteiért vezekel az úton, mivel emberként útonálló volt. Ezért most mennie kellett az úton.

NIETZSCHE: A csirke túllépett jón és rosszon, és legyőzte a legnagyobb nehézkedést: elfogadván azt, hogy örökkön-örökké csak az úton fog menni újra meg újra, nem érzett többé részvétet a többi csirke felé, érezte, hogy ő már erős és nagy, nem olyan, mint a kapirgáló, gyenge, törpe, részvétet érző, degenerált utolsó csirkék, és így übercsirke lett belőle, ami egy új csirkefaj, többet tojik.

BÉCSI KÖR: Annak a kérdésnek, hogy miért ment át a csirke az úton, nincs értelme. Semmilyen fontos kérdésnek nincs értelme, csak a nem fontosaknak.

JUDAIZMUS: A Talmud Csirkot ba-derech traktátus 128b szerint a csirke átmehet az úton szombaton, ha arról előzetesen eltávolítottak minden kovászt és döglött bogarat, és ha nem vonszol maga mögött egy ágyat, vagy legalábbis nem azzal a céllal, hogy árkot ásson vagy hogy szántson vele, illetve ha ezt azért teszi, hogy a túloldalon legyen miben aludnia, akkor az út nem lehet négy könyöknyinél szélesebb. De hogy miért megy át, azzal csak a kabbala foglalkozik, amihez mi nem értünk, mert nincs időnk az ilyesmire.

KABBALA: A csirke azért ment át az úton a másik oldalra, mert az edénye széttört, és élet benne lévő szikrácskája lezuhant a sötétségbe, vagyis a Másik Oldalra (Szitrá Achrá), a gonosz birodalmába. Az igaz ember ezért hozza vissza a csirkét a Másik Oldalról, hogy ezzel is kicsit kijavítsa a világot.

ANIMIZMUS: Miután a csirke egy hétig nem evett, nem ivott, nem aludt, önmagán vágásokat ejtett, közben folyamatosan dobolt és táncolt, valamint indiai kendermagot csipegetett, végül persze elájult, s akkor az út szelleme látomásban azt sugallta a csirke szellemének, hogy menjen át rajta, csak közben akasszon a nyakába egy zacskót, amibe tesz néhány követ az útról, és akkor nem fog rá az út haragudni, és szerencsésen átér. De nem csinálta teljesen jól, mert ahhoz, hogy az útról követ tudjon szedni a zacskójába, már előzetesen rá kellett lépnie az útra, és e hiba miatt jött egy autó, és péppé lapította, mert nem jól követte az út szellemének utasítását, úgyhogy ezt legközelebb másképp kell csinálni.

TAOIZMUS: A csirke átment a nagy Úton (Út = Tao), s ha ez rossznak tűnik előtted, abból később valami jó jön majd ki, ha pedig jónak, akkor meg rossz, de ez az élet rendje, nyugodj bele. Te csak haladj tovább összhangban az Úttal, és ne lépj rá a keresztben haladó csirkére, de ha úgy hozza az Út, nyugodtan rá is léphetsz, nem számít, valami jó majd kijön belőle, aztán valami rossz is... de aztán újra jó lesz... aztán meg újra rossz...

BÍRÁK KÖNYVE: A csirke azt tette, amihez épp kedve volt, mivel abban az időben nem volt király, de a kananeusok vas szekerei nem adták meg neki az elsőbbséget a zebrán, mert a csirke nem irtotta ki őket, ezért véres pép lett belőle, amit aztán szétküldtek a 12 törzshöz, s akkor összegyűlt a nép, mint egy ember.

HÉRAKLEITOSZ: Egyetlen csirke sem léphet kétszer ugyanarra az útra.

ZÉNÓN: A csirke nem kelhetett át az úton, mert ahhoz előbb el kellett volna érnie az út feléig, de ahhoz meg a félút feléig, ahhoz meg annak feléig, és így tovább a végtelenségig, tehát el sem indulhatott, hanem mozdulatlanul áll örökké ezen az oldalon. A csirke amúgy is csak a csillámló szín cserélődése az egységes, oszthatatlan, mozdulatlan és örök létező felszínén, a tudatlanok oktalan és hamis vélekedése.

DIOGENÉSZ: Mert a csirkét átkergette az úton a Nagy Kutya, mert elállta előle a csirke a napot.

SZÓKRATÉSZ: De ha a csirke átment az úton, akkor lehetetlen, hogy ne ment volna át rajta, te nem így látod, kedves Gorgiászom?

FUKUYAMA: A csirke mindenképpen egy liberális demokráciában szeretett volna élni, ahol őt is végre elismerik, mint csirkét, ezért kelt át az úton.

HUNTINGTON: A csirke világnézete lényegileg különbözött a többi csirke világnézetétől, ezért a harmadik világháború elkerülése céljából ment át az út túloldalára.

RAMBO: A csirke tudta, hogy ezt a harcot neki kell megvívnia, ezért átkelt az úton.

MÁTRIX: A csirke valójában nem ment sehova. Mozdulatlanul fekszik, az agyára kötött számítógépen keresztül jutott be a Mátrixba. Egy virtuális úton kell átkelnie, hogy elérje a telefont, amin keresztül visszajuthat a valóságba. 

MARVEL: A csirke valójában egy mutáns szuperhős, akinek ahhoz, hogy át tudjon alakulni Csirke-Manné, át kell kelnie az út túloldalára.

KFC: Az íz a titok!

Update: Olvasóink kérésére következzen a pótkötet:

FEMINIZMUS: Tiltakozom! Egy ilyen áthallásos kijelentéssel sértegetik ismét a nőket?!

SZTOICIZMUS: A csirke azért ment át az úton, mert az úton való átkelés nem tőle függő dolog. A sorsa determinálta erre, csak felesleges fájdalmat okozott volna magának, ha ellenkezik.

TARSKI: "A csirke átment az úton" mondat igaz akkor és csak akkor, ha a csirke átment az úton.

DESCARTES: Nem tudhatod, hogy a csirke valóban átment-e az úton, s nem-e inkább egy csaló démon áldozata vagy.

FIZIKALISTA: A csirkében lévő idegpályák, hormonok, elektromos kisülések késztették a csirkét az úton való átkelésre.

KANT: A csirke puszta kötelességből ment át az úton, hogy ezzel az úttest másik oldalán bajba jutott csirketársának segítsen. A benne lévő kategorikus imperatívusz szólította fel erre.

JÓNÁS: És monda az Úr Jónásnak: Menj el a csirkéhez, és mond meg néki, hogy keljen át az úton. És felkele Jónás, Tarsisba menekülvén az Úr elől. S lőn nagy vihar a tengeren...

JÉGVARÁZS: Legyen hó!

A DEPENDENS: Világossárga színű tollazata volt, pont olyan, mint a mackóm szőrének gyermekkoromban. A nagymamámál is pont ilyen csirkék legeltek a kertben, de ő sosem engedte ki őket a kerítésen kívülre, nehogy valami bajuk essen. Engem sem. Szegény csirke! Szép, nyugodt, gyermekkorom volt. Fel sem foghatom, hogy már vége.

A SZENZITÍV PSZICHOPATA: Most mit akarsz ezzel? És miért mondod ezt? És miért nekem? Valami bajod van? És mi ez a grimasz az pofádon? Valami nem smakkol? Hülye vagy? Azt akarod, hogy fellökjelek? Csirkét csinálok belőled, ha nem lépsz le, te...!

A CSIRKE: "Csip-csip." ("Tolmácsot szeretnék kérni!")

Szólj hozzá

csirke MSZP Fidesz Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc Putyin szerintunk