2015. feb 28.

Szombat este vasárnap volt

írta: vigyazo
Szombat este vasárnap volt

Egy este a téglagyári óriástúdióban

vidvas_high.jpg

A napokban munkatársaink több nagy érdeklődéssel kísért budapesti rendezvényt is felkerestek. Az ELTE Vitaklub estéről itt írtunk. Másik helyszínünk a kőbányai Hit Park, a főváros egyik legnagyobb létesítmény komplexuma volt, múlt hét szombaton. Az egykori téglagyár területe 1998 óta egyúttal a névadó Hit Gyülekezete országos központja is.

A “Vidám Vasárnap” nevéből származó látványos ellentmondást Németh Sándor, a műsor házigazdája azzal oldotta fel az egyik korábbi adás során, hogy zsidó, azaz bibliai időszámítás szerint a szombat estét, már a vasárnapnak kell számítani, (Napnyugta és nem éjfél az új nap kezdete), sőt Jézus feltámadása is közelebb esik a szombat estéhez, mint a hagyományos vasárnap késő délelőtti időponthoz. A lényeg: az időpont “teológiailag” és a “brand” szempontjából is védve van. A szervezők emellett azt is hozzátették, hogy a Hit Gyülekezete történetében régi időkre visszanyúló hagyománya van a szombat esti istentiszteleteknek. Ennek állít emléket például Pajor Tamás “Szombat este” című száma is:

A kezdési időpont 18:00. Tekintve, hogy a nagy, sportcsarnokra emlékeztető terem a felvétel során hatalmas televíziós stúdióvá alakul, mindent áthat a kamerák, kivetítők, spotlámpák keltette emelkedett hangulat. Szakzsargonnal élve: az élő adás varázsa. Félóra múlva már több ezren kapcsolódnak a YouTube adásba és természetesen a felvételnek köszönhetően másnap mintegy százezren a hagyományos 11.00 órás idősávon keresztül. A közismert és a közösségi csatornákon publikált videóikon keresztül már több milliós nézettséget elért magas színvonalú zenei blokk után kerül sor a vallási műfajban szintén kuriózumnak számító “Németh Sándor válaszol” interaktív műsorrészre, ami a két adás között és az adás alatt érkezett nézői kérdésekre reagál.  

Újra felvetődött az egyik múlt heti kérdés, hogy Isten tud nevetni és ha akar sírni is, de mi oka lenne erre? A másik fontos megállapítás az volt, hogy az egyedüli út az üdvösséghez Jézus Krisztus. Ezért a népek úgymond jobban teszik, ha feladják az ősi vallásaikat és elkezdik követni az igazságot. Erre utalva az egyik néző arra kérte a lelkészt, hogy ejtsen pár szót a busójárásról és annak a negatív, okkult gyökeréről. Ezenkívül elhangzott több imakérés is a betegek gyógyulásáért.

Természetesen a modern technikai körítés mellett a Vidám Vasárnap továbbra is “klasszikus” protestáns-evangéliumi istentisztelet, így a fókusz a prédikációra összpontosul. Németh Sándor az Apostolok cselekedeteinek a 13. részéből felolvasta Barjézusnak, az ördöngős, vagyis démonizált hamis prófétának a történetét. Ez a személy folyamatosan akadályozta Sergius Paulust, a ciprusi Paphos helytartóját abban, hogy higgyen. Azonban Pál apostol a Szentlélek erejével kiűzte Barjézusból a démont. Ezt a csodát látva a helytartó azonnal hinni kezdett. 

A történt jól példázta azt, amiről ezután az egész prédikáció szólt, vagyis azt, hogy a varázslás, okkult erők milyen erőteljesen akadályozzák az emberek hitre jutását, de már magát az evangélium hirdetését is. Holott ez lenne a keresztények legfontosabb feladata. Az okkult erőkön kívül azonban a prédikátor szerint az evangélium hirdetésének vannak természetes akadályai is. Az egyik, hogy Isten rejtőzködő, ezért soha senki nem látta még Őt. A másik pedig, hogy az ember bűnös, ezért nem tud kapcsolatba kerülni Vele („Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől” – Ézsaiás könyve 59:2), egyedül csak Jézus engesztelő áldozatán keresztül. Szerinte viszont még a bűnös állapotban is adatott két mód a Mindenható megismerésére: a természetes világ, a teremtés csodája, és az ember lelkiismerete. Isten  beleírta a törvényét az ember szívébe, így az a születésünktől fogva bennünk van.

Németh Sándor tisztázta: Isten megismerését mindig csak Isten kezdeményezheti, az embernek erre nincs lehetősége. Mi mindig csak válaszolhatunk a Teremtő szavára. Az Ószövetség szereplői is mind ezt tették, akiknek változatos módon jelentette ki magát Isten: jelenések által (például Ábrahámnak, Mózesnek), az Ige, vagyis Isten beszéde révén (például Noénak, Sámuelnek) valamint jelek, tettek, csodák által. Az Újszövetségben élőknek azonban előnyösebb a helyzetük, hiszen Jézusban “láthatóvá vált az Atya” - vonta le keresztények számára pozitív fejleményt Németh Sándor. Épp ezért kötelessége hirdetni minden hívőnek az evangéliumot, hogy ezt mások is megtudhassák. 

Isten szabadságot adott nekünk, így azzal töltjük az életünket, amivel akarjuk, de jobb, ha tudjuk, hogy minden tettünkért számot kell majd adni az ítéletkor. Ezért jól tesszük, ha eleget teszünk Isten parancsának: ehhez viszont szembe kell néznünk a varázslással, ami szinte észrevétlenül beépült a nyugati társadalomba.

Minden ember szeretne uralkodni az embertársain

- mondta a lelkész, aki szerint a lázadásra való hajlam mindenkiben benne van. Isten tervének a megvalósulása előtt a varázslás mindig megerősödik. Most is egy ilyen korszakban élünk a lelkész szerint, ezért küzdenünk kell az akadályoztató erők ellen, hogy az emberek megtérhessenek, újjászülethessenek. A szabadságunk legfontosabb célja, hogy az üdvösséget keressük és ezt másoknak is közvetítsük. Németh Sándor végül a jelenlévőknek és a nézőknek szóló buzdítással, néhány visszajelzés felolvasásásával, majd imával fejezte be az élő adásban közvetített istentiszteletet.

10979714_332641413610040_549345218_n.jpg

 Becsléseink szerint körülbelül hat-nyolcezer résztvevő ezt követően még újabb dicséretblokkokkal, adakozással és egy megtérésre buzdító rövid bátorítással, illetve imával töltötte el az este tízig tartó összejövetelt. Az élő adás feszessége alól érezhetően felszabaduló hangulatban még egy új dal bemutatására is sor került, Szatai Gábor előadásában. Talán ma este már ez is bemutatásra kerül a nézők számára:

(Írta: mbrave, pippa)

Szólj hozzá

okkultizmus iras Hit Gyülekezete ertekitelet Németh Sándor Vidám Vasárnap Hit Park