2015. már 21.

A pápa szerint közel a vég?

írta: vigyazo
A pápa szerint közel a vég?

5 katolikus jövendölés Róma pusztulásáról

francis.jpg

Ferenc pápa egy középkori katolikus jövendölésre utalhatott, amikor nemrég kijelentette, „pápaságom rövid lesz”állítja egy amerikai kutató. Az írországi Armagh püspökének, Szent Malakiásnak 12. századból származó látomása szerint saját korától számítva 112 pápa követi egymást és az utolsó idejében „elpusztul Róma”. Az ún. Malakiás-lista alapján a pápai trónon Ferenc lehet az utolsó egyházfő. Önbeteljesítő jóslattá válhat az ősi szöveg?

Tom Horn amerikai szerző, aki 2012-ben megjelent, Petrus Romanus című könyvében előre jelezte XVI. Benedek lemondását, úgy véli, Bergoglio maga is hisz a prófécia beteljesedésében. A találgatásokra legutóbb Ferenc pápa kijelentése adott okot. A pápa azt mondta: „úgy érzem pápaságom rövid lesz: négy vagy öt év. Nem tudom. Vagy kettő-három. Hát, kettő már eltelt. Ez egy bizonytalan érzés, amely szerint úgy vélem, hogy az Úr rövid küldetésre választott ki.” A kijelentés akár egy ellene elkövetendő merényletre vagy visszavonulására utalhat (amit azonban Ferenc kizárt), ezért Horn szerint a pápa egyetérthet Malakiás soraival.

Malakiás az 1144-ben elhunyt II. Celesztin pápával kezdte a sort és látomása szerint az utolsó személy a pápai trónon „Petrus Romanus” (Római Péter, vagy római szikla) lesz, a kódnév pedig sokak szerint Ferenc pápát rejti. Ez nem jelent sok jót a római katolikus egyháznak, mert ezek szerint a közeljövőben az utolsó egyházfő „uralkodása Róma elpusztulásával és ítélettel” fog zárulni.

A Malakiás-lista többi szereplőjéről, és a dokumentum eredetiségéről szóló vitákról itt, itt és itt olvashat részletesebben.

Nem csak az ír püspöktől származó, hanem más katolikus jövendölések is előre jelzik a római katolikus egyház összeomlását. Horn emlékeztet arra, hogy „még Assisi Szent Ferenc is – a jelenlegi pápa névrokona és a történelem legtiszteltebb vallási személyeinek egyike – halála előtt nem sokkal összegyűjtötte tanítványait és azt jövendölte: ’A nyomorúság idején egy férfi, akit nem törvényesen választottak meg, a pápai trónra emeltetik. Ravasz lesz, és törekedni fog rá, hogy sokakat tévedésbe és halálba vezessen. … Néhány prédikátor hallgatni fog az igazságról és mások letapossák és megtagadják azt. … Jézus Krisztus azokban a napokban nem igaz pásztort, hanem egy pusztítót fog küldeni nekik.’”. 

Horn szerint Ferenc pápa az 1917-es híres „Fatimai titok” egy részét is magára vonatkoztatja. A három portugál kisgyermek állítólag Szűz Máriától hallott jövendölést, amelynek harmadik részét sokak szerint a Vatikán nem hozta teljes egészében nyilvánosságra. A szöveg Horn szerint a Vatikánvárosra utal: „A várost megtámadják és sok papot, köztük a pápát („a fehérruhás püspököt”) megölik harcosok, akiket az ISIS tagjaiként is lehet értelmezni.”

Az ISIS nemrég azzal fenyegetett, hogy 2020-ra meghódítják Rómát. Az iszlamista terrorszervezet az olyan katolikus országokat, mint például Spanyolország is a helyreállított kalifátus részeként tüntette fel.

Ferenc pápa nyilatkozata ara utalhat, hogy nagyon is tisztában van a terrorcsoport által jelentett fenyegetéssel. Mint mondta, élete vagy halála „Isten kezében van” és egy egyezséget is kötött vele, hogy ha meg kellene halnia, csak egyetlen dolgot kér: „ne fájjon”.

Horn egy további érdekességre is felhívja a figyelmet: „Ferenc Pietro Parolint nevezte ki a Szentszék államtitkárának, egy olaszt (rómait), akinek a neve Péter. Ha a Vatikánt megtámadják és Ferencet valamint a pápa halála esetén ideiglenesen őt helyettesítő bíboros kamarást (kamerlengót) is megölnék egy időben, vagy félreállítanák őket az útból, az államtitkár tölti be a pápai trónt. Jelenleg erre a személyre, Pietro Parolinre ráillik „Petrus Romanus” (A Római Péter) név, ami a Malakiás-prófécia utolsó szereplőjét jelzi.”

Thomas Horn szerzőtársa, Cris Putnam szerint Ferenc pápa okozhat még olyan meglepetéseket, amelyek gyökeresen átformálják a katolikus egyházat. Az interjút itt olvashatja

Katolikus jövendölések a pápaság bukásáról:

“A Római Anyaszentegyház végső üldözésekor fog [a trónra] ülni. Római Péter, aki sok nyomorúság közepette legelteti majd a juhokat, s amikor átesnek [az üldözéseken], a hétdombú város leromboltatik, és a félelmetes Bíró megítéli majd népét. Vége.” (Szent Malakiás püspök, 1190 körül)

“Valaki, akit azon szorongattatás csúcspontján nem az egyházjog szerint választottak pápának, azon fog igyekezni, hogy eszességgel sokakba a tévedés halálos mérgétcsöpögtesse. … Abban az időben néhány prédikátor az igazságot hallgatással betakarja, mások eltapossák és letagadják. Azok életvitelének szentsége, akik csak külsőleg vallják meg, nevetségessé válik, ami miatt az Úr Jézus Krisztus nekik nem méltó pásztorokat, hanem pusztítót fog küldeni.” (Assisi Szent Ferenc, 1225 körül)

„Láttam az egyik utódomat, aki ugyanazt a nevet viseli, mint én, amint a halott testvérei holttestein keresztül menekült. Egy búvóhelyen talál menedéket, de a megkönnyebbülés csak rövid ideig tart, majd kegyetlen halál éri. Eltűnt az Isten iránti tisztelet az emberek szívéből. Még Isten emlékét is el akarják törölni majd. Ez a perverzitás nem mást jelent majd, mind a világ utolsó napjainak kezdetét." (X. Pius, 1909)

„...a Szentatya, mielőtt odaért, egy félig lerombolt, félig düledező városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt. Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők, különféle világi emberek, különböző társadalmi osztályokból és állásokból való férfiak és nők." (Részlet a “harmadik fatimai titokból”, amelynek szövegét a Vatikán csak a jelenés után 87 évvel, 2000-ben tette közzé, a katolikus troadicionalisták szerint csak részlegesen)

“A nagy próbák ideje fog elérkezni az Egyház számára is. Érsekek fognak érsekek ellen felkelni, püspökök püspökök ellen, a Sátán felvonul ellenük, és változások lesznek Rómában. (…) Az Egyház homályba borul, és a világot rettegés forgatja fel. Eljön az idő, amikor egy király, uralkodó, kardinális vagy püspök sem fogja Őt várni, akinek mégis el kell jönnie, hogy büntessen az én Atyám terve szerint. Nagy háború fog kitörni (…) Tűz és füst fog leesni az égből, az óceánok vize gőzzé válik, és párájuk felszáll, felforgatva és elsüllyesztve mindent. Emberek milliói és milliói vesznek el egyik óráról a másikra, és akik életben maradnak, irigyelni fogják a halottakat. Bármerre fordul is az ember, gyötrelem, nyomorúság és romlás lesz a városokban…” (Részlet a harmadik fatimai titok “eltitkolt” szövegéből)

Az „egyháznak sokkal kevesebb híve lesz, és fel kell adnia számos olyan istentiszteleti helyet, amelyet az évszázadok során nehéz munkával épített fel. Egy kisebbségbe szorult egyház lesz, aminek kevés befolyása van a politikai döntésekre, ami társadalmi szempontból érdektelen és megalázott, de ami kénytelen mindent ’újra kezdeni’.” (Joseph Ratzinger bíboros, 1969) 

 (Írta: space)

Szólj hozzá