2015. ápr 03.

A “legsötétebb ember”: 5 tény a császárról, aki kivégeztette Jézust

írta: eisen64
A “legsötétebb ember”: 5 tény a császárról, aki kivégeztette Jézust

Hogyan lett szörnyeteg Tiberiusból?

tiberius_caesar.jpg

Tiberius Julius Augustus Capri szigetén, a Földközi-tenger azúrkék vizére néző megerődített hegyi kéjlakában élt, amikor júdeai helytartója parancsot adott Jézus kivégzésére. A közel hetvenéves „öreg kecske”, ahogy alattvalói a háta mögött suttogva nevezték, hírhedt volt perverz kegyetlenségéről. Egyik kedvenc szokása szerint orgiái tetőpontján megparancsolta katonáinak, hogy a rabszolgák és a vendégek közül némelyeket a sziklákról a százméteres mélységbe vessenek.

1. Mostohaapja szemelte ki a trónra 

Tiberius  két évvel Julius Caesar halála után jött a világra. Nem származott nemesi családból, de amikor anyja elvált természetes apjától, hogy hozzámenjen a férfihoz, aki később Augustus néven került hatalomra, az akkor hároméves Tiberius előtt minden ajtó megnyílt. Augustus hamarosan saját fiaként fogadta örökbe, és amikor végső vereséget mért Marcus Antonius és Kleopátra összevont seregére, Tiberius a császár mellett állt a római diadalmeneten.

2. Rendkívüli tehetségű ifjú volt

A fiú kivételezettként nőtt fel, klasszikus nevelést kapott, kiváló szónok és költő volt. Húszéves korára hadseregek parancsnoka lett, és ebben is kiválóan helytállt. Briliáns hadvezérként és rettenthetetlen harcosként ismerték – ugyanakkor ismerősei búskomor és gondterhelt viselkedését, illetve az arcát csúfító fekélyeket jegyezték meg róla az első találkozás után.

3. Idegösszeroppanást kapott, amikor elvették szerelmét

Tiberius Rómába visszatérve szerelmes lett, és feleségül vette a nemesi családból származó Vipsania Agrippinát. Gyermekük is született, Drusus Julius Caesar. Amikor Vipsania újra teherbe esett, Augustus kegyetlenül közbelépett. Parancsba adta, hogy Tiberius nyolc év házasság után azonnal váljon el, és vegye feleségül az uralkodó nem sokkal korábban özvegységre jutott leányát, Juliát. Amikor Tiberius megpróbált ellenállni, Augustus megfenyegette, hogy vagy beleegyezik a válásba, vagy kegyetlenül megbűnhődik. A kétségbeesett Vipsania elvetélt. Tiberius majdnem beleőrült a dologba, de megtette, amit a császár követelt tőle. Nem sokkal később Róma egyik utcáján véletlenül összetalálkozott szeretett Vipsaniájával, és teljesen összeroppant. Mindenki szeme láttára zokogásban tört ki, majd a nő bocsánatáért esedezett. Amikor Augustus hírét vette az esetnek, megtiltotta neki, hogy valaha is újra találkozzanak, miközben új felesége távollétében azzal is megalázta, hogy bordéllyá változtatta a családi villát.

4. Ő lett a “legsötétebb ember”

A történeti beszámolók szerint Tiberius ezek után tudatosan választotta sorsának a kegyetlenséget és az önpusztítást. Az idősebb Plinius úgy jellemzi őt, mint tristissimus hominum, „a legsötétebb ember”. Már majdnem negyvenéves volt, amikor Rhodosz szigetére száműzte magát. Itt vált megrögzött alkoholistává és perverz gyilkossá. Rendszeresen öletett meg embereket, egy alkalommal lefejeztetett valakit csak azért, mert hibásan végzett el valamilyen matematikai számítást.

5. Császárként minden trónkövetelőt kivégeztetett

Uralkodása utolsó éveiben Augustus visszahívta Rodoszról, és megkezdte felkészítését a trónra lépésre. Augustus korábban nem őt akarta utódjának, de ekkorra már nem volt más megfelelő trónörökös, így Tiberius a császár Kr. u. 14-ben bekövetkezett halála után Róma második uralkodója lett. A trónon is folytatta kegyetlenkedéseit: válogatás nélkül gyilkoltatott meg mindenkit, aki trónkövetelőként felléphetett volna vele szemben. A saját családját sem kerülték el azonban a tragédiák. Fogadott fia, Germanicus népszerű hadvezér volt, aki visszaszerezte a germánoktól a teutoburgi erdőben tőrbe csalt és lemészárolt három római légió jelvényeit. A mendemondák szerint Tiberius keze is benne volt abban, hogy harminchárom évesen váratlanul meghalt. A császár azonban vér szerinti fiát, Drusust is elveszítette, akit saját felesége mérgezett meg. Az uralkodónak elege lett Rómából: parancsot adott, hogy újítsák fel Augustus villáját Capri szigetén. Ide, a Villa Jovis kéjlakába vonult vissza, mindeközben szigorúan a kezében tartotta Rómát. A birodalom uralkodása alatt is folyamatosan terjeszkedett, elsősorban északon, Pannonia, Dalmatia és a germán vidékek felé.

+ egy kérdés: Felelős-e Tiberius Jézus haláláért?

Igén, Pilatus a császár felhatalmazása alapján és az ő nevében döntött, a Jézus-perről szóló jelentését pedig megküldte a császárnak, aki jóváhagyta azt. Pilatus nem lépte túl hatáskörét. A kormányzót csak évekkel később hívta vissza, egészen más okok miatt. Jézus jogtalan perbefogásáért többen felelősök, de jogilag a kivégzésért Tiberius a felelős.

Pilátus jelentése Tiberius császnak

A római helytartóknak kötelességük volt minden rendkívüli dologról jelentést tenni a császárnak, ami a rájuk bízott tartományban történt. Jézus Krisztus hároméves nyilvános működése, elítélése, a keresztre feszítés és a feltámadás olyan rendkívüli horderejű eseményeknek számítottak, amelyekről Júdea prefektusának jelentést kellett írnia Rómába. Ezt a beszámolót a 3. században működő Tertullianus szerint – aki jogtudósból lett elismert egyházi író – az ő korában még császári levéltárban őrizték.

Ezzel kapcsolatban egy igen meglepő történetet ad elő Euszebiosz, az 5. századi egyháztörténész. Elmondása szerint Tiberiusra olyan nagy hatást gyakoroltak a Pilátus jelentésében foglaltak – különösen Jézus feltámadása –, hogy elhatározta: a szenátus elé ter­jeszti Jézus istenné avatását. A szenátus azonban elutasította az ötletet, Euszebiosz szerint pusztán azért, mert azt a császár terjesztette elő. Az ilyesfajta ügyekben ugyanis a szenátust illette meg a kivizsgálás és előterjesztés joga, s nyilván nem akartak precedenst teremteni arra, hogy Tiberius akaratából később is megtörténhessen hasonló eset. A császár azonban „kitartott korábbi elképzelése mellett, hogy semmi rosszat sem tesz Krisztus taní­tása ellen”, sőt – mint Tertullianus Védőiratából kiderül – „halálbüntetéssel fenyegette meg azokat, akik a keresztények ellen vádaskodtak”. Azt már újra Euszebiosz teszi hozzá, hogy „a mennyei gondvi­selés sugallta a császárnak ezt a gondolatot, hogy az evangélium születő igéje akadálytalanul terjed­hessen el az egész föld színén”.

Pilátus magyar nyelvű életrajzírója, Dr. Grüll Tibor ókortörténész írása Tiberius császárról itt olvasható, a vele készül VS.hu nagyinterjú pedig itt.  

Jézus peréről bővebben itt olvashat.

Jézus feltámadása melletti érvekről pedig itt.

capri.jpg

Szólj hozzá

császár Jézus Írás Róma Pilátus Augustus Tiberius