2015. jún 02.

Változások szele Amerikában

írta: vigyazo
Változások szele Amerikában

A keresztények száma csökkent, az ateistáké nőtt

shutterstock_131928716-620x412.jpg

A Pew Research Centre 2014-ben 35 ezer amerikait kérdezett meg, hogy az Egyesült Államok társadalmának vallási hovatartozásáról hiteles és átfogó képet kapjon. Az intézet a tavaly kapott eredményeket összehasonlította a korábbi, 2007-es felmérés számadataival, majd szemléletes grafikonokkal ábrázolta a történt változásokat. Az idén májusban közzétett kutatás tanulságait 5 pontban foglalhatjuk össze. A felmérés nyomán érdekes következtetésekre jutott a Washington Post publicistája, érdemes elolvasni a cikket.   

1. Jelentősen csökkent a magukat kereszténynek vallók száma

2007-ben az amerikai felnőttek 78,4 százaléka vallotta, hogy olyan keresztény felekezetekhez tartozik, mint a protestáns, katolikus, evangélikus, mormon stb. Ez az arány 2014-ben már csak 70,6 százalék volt. Hét év alatt tehát csaknem 8 százalékos csökkenés történt, ami azt jelenti, hogy ha figyelembe vesszük a teljes népességnövekedést, akkor a hozzávetőlegesen 318 millió főt számláló Egyesült Államokban már csak kb. 173 millió magát kereszténynek valló felnőtt él.

2. A tradicionális keresztény felekezetek hanyatlása

A katolikusok 23,9 százalékról 20,8 százalékra estek vissza, míg a főáramú protestánsok aránya 18,1 százalékról 14,7 százalékra módosult. Így ezzel mindkét felekezet több mint 3 százalékot vesztett híveiből 2007 és 2014 között. (Habár legjobban az evangéliumi keresztények tartották magukat, még ők is közel 1 százalékot veszítettek követőikből. Arányuk 26,3 százalékról 25,4 százalékra csökkent.)

kep1.png

Forrás: Pewforum.org

3. A vallástalanok és az ateisták táborának nagymértékű növekedése

2007 és 2014 között a keresztények számának csökkenésével arányosan nőtt az a tömeg, akik nem tartoznak egyetlen vallási közösséghez sem. Összességében a vallásilag semlegesek aránya 16,1 százalékról 22,8 százalékra nőtt. Ebből az ateisták 1,6 százalékról 3,1 százalékra, az agnosztikusok 2,4 százalékról 4 százalékra tornázták fel magukat. 2014-ben sokan válaszolták azt, hogy vallásuk semmi jelentőset nem nyújt számukra. Az ő arányuk 2007-ben 12,1 százalék volt, míg tavaly már 15,8 százalék.

4. „Semleges fiatalok”, buzgóbb nők

A  keresztény népesség csupán 17 százalékát adják a 18 és 29 év közötti fiatalok. Sokan közülük nem tartoznak szorosan egy közösséghez sem, inkább vallásilag semlegesként azonosítják magukat. Az amerikai keresztények között a nők viszont megtartották többségüket (55 százalék) a férfiakhoz képest (45 százalék).

gender.png

5. A muzulmán hívők számának gyarapodása

Az ateisták és „semlegesek” mellett a nem keresztény vallási közösségek is sikert könyvelhettek el. A buddhisták stagnáltak, arányuk 0,7 százalék maradt, míg a hinduk 0,4 százalékról 0,7 százalékra jöttek fel. A muzulmánok még nagyobb növekedést mutattak, ők 0,4 százalékról 0,9 százalékra ugrottak fel, ami nagyjából 2,8 millió hívőt jelent. Szembetűnő, hogy köreikben a fiatalok a legaktívabbak, hiszen az amerikai muzulmán populáció 44 százaléka 18 és 29 év közötti.

kep2.jpg

Forrás: Hetek

(Szerző: be.strong)

Szólj hozzá

vallás ateizmus muszlimok USA Kereszténység érték/ítélet Pew Research