2015. aug 19.

Így lett Nisszan az édenkert harcosa

írta: eisen64
Így lett Nisszan az édenkert harcosa

Asszír keresztények, akik nem menekülnek, hanem harcolnak az ISIS ellen

isis-assyrian.jpg

Eltűnhet a több ezer éves asszír etnikum is abból a térségbõl, ahonnan hajdan meghódították az akkori világ nagy részét. A Ninivei-fennsík a bibliai édenkert része volt, ma a háború és népirtás pusztasága – írja megdöbbentõ helyszíni riportjában a New Republic magazin.

Nael Marcus Nisszan az iraki főváros, Bagdad Dori nevű asszír negyedében nőtt fel, gyerekkorából leginkább az utcákon csapatosan vonuló kóbor kutyákra emlékszik, akik gyakran megkergették a sikátorokban. Odahaza sem volt könnyebb sorsa, apja és anyja is rendszeresen verte. Helyzetük az amerikai katonák 2003-as bevonulása után még rosszabbra fordult, mert a negyedet szunnita szélsőségesek vonták ellenőrzésük alá. 

Nisszan csak nagy szerencsével élte túl a környékükön elkövetett merényleteket. Az egyik autós öngyilkos terrorista a bagdadi piacnak abban a sarkában robbantott, ahol Nisszanék üzlete állt. A törmelék betemette a fiút, de sértetlenül túlélte a támadást.

tnr-christians-hr-trieb-9_r1-624x416.jpg2006-ban a szunniták etnikai tisztogatásba kezdtek a városrészben. A milicisták megállították az utcán haladó autókat, és mindenkitől megkérdezték a vallását. A keresztényeket a helyszínen agyonlőtték. Nisszan barátai közül többen a szunniták közé álltak, és őt is halállal fenyegették, ha nem adja fel ősei hitét.

Takarodjatok vagy meghaltok

– festették a fenyegető üzeneteket a keresztény családok otthonainak az ajtajára.

Nisszan úgy döntött, hogy beáll pásztornak egy közeli faluban. A nyája mellett aludt a földön, nem mosakodott és nem beszélt senkivel. Egy évet töltött így a mezőkön, anélkül, hogy családja bármit is tudott volna róla. Egyszer csak felbukkant, és ahogy szótlanul leült apja mellé, váratlanul melegséget érzett a szívében. Megkérdezte, hogy maradhat-e, megfürdött és beköltözött testvérei mellé a nappaliba.

christians-iraq-carry-out-protest-united-state-calling-urgent-help-iraqi-christians.jpgA család keresztény volt, névleg Nisszan is, de a vallás addig nem sokat jelentett a számára. A lakásban több Biblia is volt, és a fiú másnap reggel – életében először – elkezdte olvasni a Szentírást. Egy szuszra végigolvasta a Teremtés könyvét, majd Ézsaiás próféta írását. Majd a Zsoltárokat, utána pedig János evangéliumát és Péter apostol levelét. A nap végére egész addigi élete felkavarodott benne. Bement a fürdőszobába és belenézett a tükörbe: „Nem vagyok keresztény – mondta magának. – Évek óta kereszténynek vallottam magam, de most látom, hogy nem vagyok az.” Végigfutott előtte az élete: ivott, belekötött mindenkibe, szíve tele volt keserűséggel és haraggal. És ekkor meghallotta Isten hangját, aki mintha a belső vívódására válaszolt volna: „Nem, valóban nem vagy keresztény. Nem szereted az embereket.” Nisszan lehajtott fejjel felelte:

Igen, még saját apámat és anyámat sem szeretem.

Másnap reggel elment a helyi káldeus katolikus templomba – ők képviselik a legnagyobb létszámú iraki keresztény közösséget –, de a szertartás alatt csak még jobban összezavarodott: megpróbált imádkozni, mintha meg is mozdult volna valami a bensőjében, de csak fejfájást érzett. Otthagyta a katolikus templomot, és legközelebb egy evangéliumi közösséget keresett fel.

syria4.jpg

A kereszténység eltűnhet abból a térségből, ahol a legkorábbi közösségek létrejöttek 

A gyülekezet pásztora egy amerikai misszionárius volt, aki Detroitból költözött Irakba. A karizmatikus lelkész az összejövetel végén odalépett Nisszanhoz, vállára tette a kezét, és elkezdett ismeretlen nyelven imádkozni érte. Majd angolra váltott, és három személyes próféciát mondott el a fiatalembernek. Ezek közül az egyik úgy szólt, hogy Nisszan emberek vezetője lesz, de nem háborúba, hanem Istenhez fogja vezetni őket. „Ettől a naptól kezdve új módon és egyre többet olvasom a Bibliát” – mondta Nisszan az amerikai lap tudósítójának.

2009-ben megkeresztelkedett, és abban a pillanatban, ahogy alámerült, tudta, hogy meghalt. Új emberként új életre bukkant fel a vízből. Addig ismeretlen szavak törtek fel belőle, ahogy a Szentlélek átjárta a testét.
„A saját gondolataimat háttérbe szorították Isten gondolatai. Volt, amikor hallható hangon szólt hozzám, máskor a szellememben érzékeltem az üzenetét.” Próféciákat is hallott, amelyek a térségre vonatkoztak: „A háború, ami Szíriában kezdődött, nem fog véget érni. Damaszkusz teljesen el fog pusztulni. Babilon is megsemmisül.” Nisszan szerint az apokalipszis a küszöbön áll: „Kezd lejárni az idő Istennél. A Daesh (az ISIS arab neve) a Jelenések szörnyének az előképe.”

Amikor 2014 nyarán az ISIS csapatai körbefogták Moszult, mindenki a hegyekbe menekült, Nisszan azonban a városban maradt. A néptelen utcákon járva a közelgő pusztulás hangjai töltötték be fülét: „A Daesh katonái olyanok, mint a kísértetek. Ahogy közelednek, olyan, mint a vihar zúgása, mielőtt lecsapna” – emlékezett vissza a bevonulás előtti éjszakára.

tnr-coveroptionsps-trieb-2_r1-1200x800.jpgHajnalban kiosont a városból, és csatlakozott az akkor formálódó asszír önvédelmi hadsereghez, a Dwekh Nawsha csapataihoz. A név arabul Önfeláldozókat jelent, és a milícia olyan önkéntesekből áll, akik a Ninivei-fennsíkon harcolnak az ISIS előrenyomuló kommandóival szemben. Tagjaik az ősi arámi nyelv egy változatát beszélő asszír közösségből kerülnek ki, de külföldi önkéntesek is harcolnak soraik között.

Bár Nisszan nem felejtette el az evangéliumi lelkésztől hallott próféciát, tisztában volt azzal, hogy küldetését csak akkor tudja majd betölteni, ha előbb harcba száll szüleiért, testvéreiért és népéért. „Ahogy Isten megbüntette az Asszír Birodalmat, bennünket is megbüntet a vétkeink sokasága miatt. Senki nem gondolta volna, hogy az asszír közösség, amely folyamatosan, több ezer éve itt él ebben a térségben, hirtelen a megsemmisülés szélére jut. Ősi emlékeinket, amelyek túlélték a babiloniak, a perzsák, hellének, rómaiak, mongolok és szaracénok hódításait, az ISIS most a szemünk láttára rombolja szét.

Ezért kell fegyvert fognunk, mert ha nem tesszük, a történelmünk is lezárul.

Az ISIS ellen harcoló keresztény milíciákról a Hetek legfrissebb számában olvashatnak, az egyik kaliforniai startupper gerillaharcos-filmrendezőről korábban itt írtunk blogunkon. 

Szólj hozzá

hatalom Biblia Írás Irak ISIS Korán asszír keresztények