2015. okt 18.

A Torontói jegyzőkönyvek - 2. rész

írta: vigyazo
A Torontói jegyzőkönyvek - 2. rész

topsecret1.jpg

(folytatás innen)

15 - Az ilyen „rendkívüli költségvetési intézkedések” által ellehetetlenítjük a nemzetállamok saját „megaprojektjeinek” finanszírozását, amelyek közvetlen veszélyt jelentenének arra, hogy a világgazdaságot irányítani tudjuk.

16 - Ezek a megszorító intézkedések lehetővé teszik számunkra azt is, hogy megtörjük a modern struktúrák megteremtése iránti önálló nemzeti terveket az energia, a mezőgazdaság, a közlekedés és az új technológiák területén.

17 - Ugyanezek az intézkedések ideális lehetőséget nyújtanak számunkra, hogy létrehozzuk a „gazdasági verseny ideológiáját”. Ez azt jelenti, hogy a nemzetállamok önként csökkentik az alapbéreket, és korlátozzák a szolgáltatásaikat, amivel ajtót nyitnak számunkra, hogy mindenhol bevezessük a „kontrolltechnológiákat”. A felszámolt intézményeket a szolgálatunkban álló számítógépekkel fogjuk helyettesíteni.

18 - Ezek a társadalmi átalakítások lehetővé teszik számunkra, hogy alapjában megváltoztassuk a rendőri és katonai szervezeteket a nemzetállamokban. A pillanatnyi szükségek leple alatt, anélkül, hogy bármifajta gyanút keltenénk, egyszer és mindenkorra megszabadulunk a zsidó-keresztény tudattal rendelkező emberektől. Ez a rendőri és katonai átalakítás lehetővé teszi számunkra, hogy ellenállás nélkül eltávolítsuk a régi vezetést, valamint megszabaduljunk azoktól, akiknek nézetei nem egyeznek a mi internacionalista törekvéseinkkel. Olyan kezdőkkel helyettesítjük őket, akikből hiányzik a lelkiismeret és az erkölcsiség, s akik már szívesen, és gondolkodás nélkül használják az elektronikus technológiai hálózatainkat.

19 - Mindeközben, s mindig kizárólag a költségvetés csökkentésének ürügyére hivatkozva, biztosítjuk a nemzetállamok katonai bázisainak átcsoportosítását az ENSZ-hez.

20- Azon fogunk dolgozni, hogy az ENSZ nemzetközi jogosítványait átszervezzük. Döntési jogkörrel nem rendelkező békefenntartó egységekből úgynevezett gyorsreagálású egységeket hozunk létre, amelyekben egyesíteni fogjuk a nemzetállamok fegyveres erőit. Ez lehetővé teszi számunkra a nemzetek harc nélküli demilitarizálását, oly módon, hogy a jövőben egyikük sem lesz elég erős vagy független ahhoz, hogy megkérdőjelezze a világ fölötti hatalmunkat.

21 - Az átalakítási folyamat felgyorsításának érdekében be kell vetnünk az ENSZ jelenlegi erőit azokban a konfliktusokban, melyeket lehetetlennek tűnik megoldani. Az általunk ellenőrzött média segítségével bemutatjuk a lakosságnak, milyen hatástalan és hasznavehetetlen ez az erő a jelenlegi formájában. Ahogy növekszik a csalódottság, annak tetőfokán, a megfelelő pillanatban a nemzetállamok lakossága egyenesen könyörögni fog azért, hogy a nemzetközi hatóságok, amilyen gyorsan csak lehet, állítsák fel a fent említett ”multinacionális erőt” a ”béke” bármi áron történő megvédése céljából.

22 - E „multinacionális katonai erő” létrejötte mögött álló globális szándék következő megnyilvánulása egy ”kiterjesztett hatáskörű igazságszolgáltatási végrehajtó erő” megalapítása lesz. A rendőrségi és katonai alakulatok ilyen kombinációi, melyek a gazdasági terhek alatt egyre inkább erősödő politikai és társadalmi instabilitás közvetlen következményeként jönnek létre, lehetővé teszik számunkra a nyugati országok lakosságának átfogóbb ellenőrzését. Az azonosítási módszerek és elektronikus információk egyénenként történő korlátlan rögzítése által képessé válunk a kívánt populációk teljes felügyeletére.

23 - A nemzetállamok ilyen jellegű rendőrségi és katonai újraszervezése lehetővé teszi számunkra azt, hogy tovább haladjunk az ”igazságszolgáltatási világközpont” kialakítására vonatkozó kötelességünk teljesítése felé. A szóban forgó ”központ” nyitja meg az utat a különböző rendőrségi szervek és nemzetállamok számára a bolygónkon levő valamennyi potenciálisan veszélyes egyénnel kapcsolatos ”adatbankokhoz” való gyors hozzáférésre. A ”nemzetközi ítélőszék” felállítása szükségességének hangsúlyozásában a hatékonyabb igazságszolgáltatás ideája, valamint a ”katonasággal” kialakuló egyre szorosabb kötelék és annak fenntartása lesz segítségünkre. Az előbbihez tartozna a ”globális igazságszolgáltatási rendszer”, amely a civil ügyekkel, egyéni bűnesetekkel és további jogi esetekkel foglalkozna a nemzetek szintjén.

24 - A fenti, szükségszerűségből létrehozott szervezetek növekedése során elkerülhetetlen és sürgős feladat lesz a lőfegyverek feletti világméretű kontroll kiteljesítése. A végrehajtás érdekében fel kell gyorsítanunk az ”alfa terv” véghezvitelét, melyet még az elődeink dolgoztak ki a hatvanas években. Ezzel a tervvel alapvetően két célt tűztek ki, melyek ma is érvényesek: ún. ”ámokfutó lövöldözők” elszabadítása révén olyan légkört teremtenek a lakosság körében, hogy készek legyenek a lőfegyverek szigorúbb ellenőrzésének bevezetésére. Ezek az akciók olyan erőszakos cselekmények, melyeket azzal a céllal hajtanak végre, hogy úgy tűnjön, mintha vallási szélsőségesek, tradicionális, vallásos gondolkodásmódjukhoz ragaszkodó személyek vagy olyan egyének követnék el, akik azt állítják magukról, hogy különleges kommunikációs kapcsolatban állnak Istennel. Ma, annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a lőfegyverek feletti kontrollt, kihasználhatjuk a nemzetállamokban tapasztalható gazdasági bizonytalanságot, ami elkerülhetetlenül az erőszak növekedéséhez fog vezetni. A lőfegyverek kontrolljára vonatkozó koncepció végrehajtása nélkül szinte teljesen ellehetetlenülne az általunk célba vett nemzetek térdre kényszerítése. Emlékezzetek, elődeink milyen sikeresen irányították a harmincas évek Németországát az akkoriban bevezetett új törvények alkalmazásával, azokkal, melyeken ma a nemzetállamok hasonló kontrollra törekvő törvényei alapulnak.

25 - Az utolsó "szintek" az "OMEGA fázisban" kapcsolódnak egymáshoz, melyeket a hetvenes évek elején szerzett tapasztalatok alapján kísérleteztünk ki. Ezek tartalmazzák az "elektromágneses fegyverek" világméretű alkalmazását. Az így előidézett ”éghajlati változások" maguk után vonják a termények tönkretételét; ezen körülmények között a gazdaságok összeomlását; a mesterséges élelmiszer-adalékok mindennapivá tételét; a környezet megmérgezését a túlzott és eszetlen kizsákmányolással, valamint a vegyi anyagok tömeges használatával a mezőgazdaságban.

Mindez, testvéreim, a nemzetállamok élelmiszeriparának összeomlásához vezet. A népességkontroll jövőjének szempontjából szükségszerű, hogy mindezt megelőzze az élelmiszer-termelés és a szállítási útvonalak totális, világméretű uralom alá vétele. Ennek végrehajtásához egyebek mellett elkerülhetetlen az "elektromágneses" technológia bevetése a mezőgazdasági szempontból legproduktívabb nemzetek éghajlatának destabilizálásához. A környezetszennyezés a népességnövekedés korlátozásának hiányában a lakosság gyarapodásával arányosan egyre inkább kiteljesedik.

26 - Az "elektromágneses" eszközök használata földrengéseket okoz a minket leginkább fenyegető nemzetállamok legfontosabb ipari területein, ami hozzájárul ezek gazdasági összeomlásának siettetéséhez, és az "új világrendünk " iránti elkötelezettség növekedéséhez.

27 - Ki gyanúsíthat bennünket? Ki gyanakodhat arra, hogy szándékosan okozzuk mindezt? Mindazok, akik veszik a bátorságot, hogy ellenünk fordulva a létezésünkre és a „tervünkre” vonatkozó információkat tegyenek közzé, gyanússá válnak a számunkra, illetve a nemzeteik és társadalmuk számára. A dezinformációnak, a hazugságnak, a képmutatásnak és az individualizmusnak köszönhetően, amelyeket a nemzetállamokban szítottunk, az ember embernek lett farkasa. Saját társadalmaik ellenségként, nem pedig felszabadítókként tekintenek majd azokra az „individualista egyénekre”, akik a „szabadságukból” kifolyólag a legveszélyesebbek a számunkra. A gyermekrabszolgaság, a harmadik világ kincseinek kifosztása, a munkanélküliség, a droghasználat liberalizálásáért küzdő propaganda, a nemzetek fiatal generációinak kimerítése, a „személyes szabadság tiszteletben tartásának” ideológiája, melyet a zsidó-keresztény értékeken alapuló egyházak és a nemzetállamok is terjesztenek, a vallásos maradiságon alapuló büszkeség, az etnikai zavargások és legutóbbi találmányunk, a költségvetési korlátozások már mind együtt láttatni engedik ősi „álmunk” beteljesedését, az „új világrendünk” megalapulását!

Szólj hozzá

Torontói jegyzőkönyvek Toronto Protocols