2015. okt 30.

Az iszlámról kérdezni sem szabad?

írta: eisen64
Az iszlámról kérdezni sem szabad?

Az Origo is talált magának egy Nógrádi-ügyet: vita helyett az előadót cinkeli

billwarner.jpgMiután az Index a múlt héten nagyot ment a biztonságpolitikaiszakértő-leleplezés topikkal, tulajdonképpen logikus, hogy az Origo is kísértést érzett, hogy megcsinálja a maga “kamuszakértős” sztoriját. Ehhez kapóra jött egy amerikai úriember, Bill French (írói nevén Bill Warner), aki épp a napokban tart előadásokat a politikai iszlámról Budapesten. Warnert sokan bírálják szűkebb pátriájában, Tennessee-ben is, de tudományos szakmai karrierjét még legvitriolosabb ellenfelei sem vonták kétségbe, szemben az Origo újságírójával, aki Budapestről egyetlen kattintással leleplezte Warnert.

A The Tennessee című lap “muszlimellenes kereszteslovagokról” írt vitacikkében mindenesetre így mutatja be az előadót:

A Tennessee Állami Egyetem volt fizikaprofesszora, aki ma a Nashville-i központú Politikai Iszlám Tanulmányok Központját vezeti. 

Az amerikai cikkben rendesen osztják Warnert, számos állítását élesen vitatják is, ám szakmai tisztességét és múltját nem kérdőjelezik meg. Például nem igyekeznek történelmi analfabétának beállítani az előadót (és hallgatóságát), amint tette azt az Origo egy durva csúsztatással: “Az ingerküszöböt nem ütötte át, amikor Warner azt állította, hogy a Római Birodalom az iszlám terjeszkedés miatt bukott el, bár a muszlimok vallása csak mintegy 140 évvel a birodalom összeomlása után jött létre.”

Persze, roppant kínos, ha egy előadó választott témája alapvető évszámaival sincs tisztában. A cikk szerzője azonban elmulasztotta megemlíteni, hogy Warner azt állította: a klasszikus európai civilizáció nem semmisült meg teljesen, miután a germánok meghódították Rómát, hanem

tovább élt a Római Birodalom jogutódjában, a Bizánci Császárságban, amelynek fővárosát, Konstantinápolyt végül csak 1453-ban foglalták el a muzulmán hódítók.

Ez pontosan 821 évvel Mohamed halála után történt. Így azért egy kicsit más, kedves Origo :(

p1090990.jpg

A Török Hadtörténeti Múzeum falfestménye Bizánc (az "Új Róma") elfoglalásáról 

De nézzük tovább Warner állításait, amelyeket természettudós lévén adatbázisokkal és statisztikákkal támaszt alá. (Az előadó egyébként elmondta: a szeptember 11-ei terrortámadások után határozta el, hogy feltérképezi a politikai iszlám közel 1400 éves történelmét.)

Warner szerint a politikai iszlám elválaszthatatlan a hódításoktól és az erőszaktól.

1. 1400 éves története során csupán 12 olyan évtized volt, amikor nem vívott hódító háborút és ez idő alatt a különböző muzulmán hadvezérek 548 csatát vívtak.

2. Az iszlám hódításokat mindenütt áldozatok sokasága kísérte. A történelem során:

60 millió keresztényt, 10 millió buddhistát, 80 millió hindut, 120 millió észak-afrikait

gyilkoltak meg Mohamed harcosai.

3. A hódoltsági területeken az őshonos civilizációk és vallások eltűntek vagy a megsemmisülés határára kerültek: a nesztoriánus és jakobita keresztény irányzatok, valamint a grúz és örmény kereszténység éppúgy, mint a zoroasztriánus vallás Perzsiában, az észak-afrikai zsidó közösségek vagy az indiai hinduk és buddhisták.

saria.jpg

4. A klasszikus földközi-tengeri civilizáció az iszlám hódítások nyomán rendült meg, és miután lehetetlenné vált a tengeri szállítás, Európa előbb gazdasági, majd ennek következtében kulturális válságba süllyedt. A “sötét középkorért” nemcsak a barbár törzsek és a hatalmával visszaélő és haladásellenes római egyház, hanem a muszlim hódoltság is felelős, pontosan abban a korban, amit ma a legtöbben az “iszlám aranykornak” tartanak.

5. A civilizáció összeomlása Észak-Afrikában volt a legdrámaibb, amelyet az iszlám hódítók már a Mohamed halála utáni évtizedekben teljesen elfoglaltak. Az elnéptelenedett hatalmas területek sok helyen elsivatagosodtak, a mai napig.

Az iszlám kezdetei – Bill Warner videója, magyar felirattal

6. A keresztes háborúk megindítása az akkor már 400 éve zajló iszlám agresszióra adott válasz volt. Jogalapját a bizánci uralkodó segítségkérése és a közel-keleti keresztények ellen elkövetett szisztematikus mészárlás jelentette. A keresztes háborúkat ma sokan “keresztény dzsihádnak” tartják, ám Warner szerint – a keresztesek kétségtelen brutalitása ellenére – valójában védelmi háborúk voltak, amelyek 300 évre feltartóztatták az Európa elleni iszlám agressziót.

crusades.png

A keresztes háborúk megindítása előtt már ennyi csatát vívtak az iszlám hódítók  

7. A történelmi adathalmaz után Warner a nyugati világ iszlámmal szembeni magatartását elemezte, amelyet szerinte két fő szempont határoz meg: egyrészt a “csak a szépre emlékezünk” szemlélete, amely a politikai korrektség jegyében igyekszik elfeledkezni a politikai iszlám és a kereszténység között lezajlott véres történelmi konfliktus tényeiről, különösen a nyugati civilizáció vereségeiről. Másrészt a sok évszázados és ma újra felerősödött agresszió után kialakult pszichózis, amit Warner a bántalmazott nők reakciójához, áldozati magatartásához hasonlított: a Nyugat magában keresi a hibát, inkább elhallgatja a tényeket, lemond a védekezésről és elfojtja a kritikai gondolkodást, nehogy újabb okot szolgáltasson az agresszióra.

Mások Stockholm-szindrómának nevezik ezt a magatartást.

Természetesen lehet és szükséges is objektíven megvitatni, hogy a Warner által összegyűjtött adatokból valóban következik-e mindaz, amit állít. Mint ahogy szükség lenne objektív és tényszerű kritikai vitára arról, mennyire felel meg a tényeknek az,

amit George W. Bush 2001. szeptember 11-e után a politikai közbeszéd axiómájává tett, miszerint az “iszlám a béke vallása”.

A vitához azonban bátorságra van szükség, és pontosan ennek a hiányát jelzi az, hogy manapság már többnyire a puszta kérdésfeltevést is iszlamofóbnak minősítik, például Mohamed életének történelmi tényeivel vagy az iszlám alapszövegeinek a vizsgálatával kapcsolatban.

politikai.jpg

Az iszlámmal kapcsolatban ma a legtöbben a hallgatást vagy a szerecsenmosdatást választják. Az Origo például letiltotta a véleménynyilvánítást cikke végén:

origo.png

Pedig még a klasszikus vicc is így végződik:

Kérdezni azért csak szabad?

Szólj hozzá

iszlám politikai korrektség keresztesek bill warner Index Origo Bizánc Nógrádi György szerintunk