2017. már 20.

Jerusalem Post: Gorka Sebestyén "Izrael és a zsidóság védelmezője"

írta: vigyazo
Jerusalem Post: Gorka Sebestyén "Izrael és a zsidóság védelmezője"

Trump biztonsági szakértőjét a Forward budapesti újságírója náciszimpátiával vádolta meg

gorka_cover.jpgSebastian Gorka (Gorka Sebestyén) "bűne" az, hogy Trump munkatársa, magyar és konzervatív. A magyar származású biztonságpolitikai szakembert – akit februárban Donald Trump fehér házi szakértőnek nevezett ki – egy amerikai zsidó online magazin azzal vádolta meg, hogy "náci szervezet tagja" és ezt eltitkolta az amerikai hatóságok előtt. A budapesti keltezésű és magyar szerző által jegyzett cikk alapján több civil szervezet arra szólította fel Trump elnököt, hogy azonnali hatállyal menessze Gorkát. A legnagyobb izraeli angol nyelvű napilapban, a Jerusalem Postban azonban két neves amerikai politológus részletes cikkben cáfolja a szakértő elleni vádakat. Bruce Abramson és Jeff Ballabon szerint a Forward célja nem a tényfeltárás, hanem épp ellenkezőleg, egy politikai koncepciós eljárás volt Trump magyar konzervatív munkatársának a megbuktatására. 

gorka_forward.png

Bayer Lili és a budapesti keltezésű karaktergyilkos cikk Gorka Sebestyén ellen a Forward portálján

A Jerusalem Post cikkének teljes fordítása következik:

A Forward-cikkből kiviláglik a nyers politikai szándék, miszerint Gorka bűne nem csupán a Trump-rezsimmel való együttműködése, hanem gyűlölet-bűncselekménynek vélik azt is, hogy magyarnak született, és politikailag konzervatív is.

Holott a politikus programja nem is lehetne világosabb; hiszen Gorka erélyesen írt arról, hogy a nyugati civilizációt fenyegető dzsihádot le kell győzni. Karrierjét e fenyegetés természetének megértésére és a nyugati kultúra korábbi elhibázott reakciói tanulmányozásának szentelte. Egyforma hévvel kritizálta Bush és Obama megközelítését is, és igyekezett felhívni a figyelmet arra, milyen fertőző ideológia söpör végig az iszlám világban.

gorka_jp.png

A Jerusalem Post véleménycikke szerint "A Forward súlyosan téved, Gorka Izrael és a zsidóság védelmezője"

Ezek után aligha meglepő, hogy a szír menekültek kérdésében Gorka és a Forward két ellentétes pólust képvisel. Európa befogadó politikáját Gorka potenciálisan halálos hibának tartja, aminek drasztikus következményei már most uniószerte veszélybe sodorták a szabadságjogokat és a liberális értékeket – nem is szólva az európai zsidóság fizikai fenyegetettségéről; életüket féltve ezért sokan Izraelbe emigráltak. A Forward ezzel szemben azt prédikálja Amerika zsidóságának cikkeiben, hogy „Szeresd felebarátodat, fogadj be egy szír menekültet az otthonodba.”

Gorka jelenlegi fehér házi pozíciója közvetlen összefüggésben áll Trumpnak az Amerikát fenyegető dzsihádveszélyről hangoztatott személyes felfogásával. Mivel befolyásos pozícióba emelkedett, és a Forward ideológiájával szembemenő nézeteket hirdet, az oldal a rágalomhadjárat legaljasabb formáját választotta annak érdekében, hogy leszámoljon a „fenyegetéssel,” amit Gorka személye jelent.

Az oldal eddig két cikket jelentetett meg hisztérikus vádakkal, amiket ekképpen foglalhatunk össze: Gorka antiszemita, mivel Trumpnak dolgozik, magyar, és még büszke is minderre. Nem kell Gorka nézeteit osztani ahhoz, hogy felháborítson ennek az alattomos kampánynak a cinizmusa, ami anélkül támad egy politikai célpontot az antiszemitizmus vádjával, hogy erre bármiféle bizonyítékot felvonultatna.

turmp_gorka.jpg

Gorka Sebestyén és Donald Trump: A dzsihád és radikális iszlám legyőzhető 

Miközben náci jelzővel mocskolják be ezt az elkötelezett katolikus, több kisgyermekes édesapát, aki életét a nyugati civilizáció és a liberális értékek megőrzésének szentelte, azért segítőkészen megjegyzik az olvasónak: „46 éves lévén Gorka még nem vehetett részt a második világháború mészárlásaiban.” Tulajdonképpen még apja, Gorka Pál is mindössze kilenc éves volt a világégés kirobbanásakor. És ahogy azt a Forward is elismeri, Gorka azt a Vitézi Rend jelvényt hordja, amelyet apja 1979-ben kapott kitüntetésül a magyarországi kommunista rezsim elleni küzdelmeiért.

Gorka Pál önéletrajzi könyvében (ha a Forward „tényfeltáró” újságírói elolvasták ezt, akkor nyilván letagadták annak tartalmát) ír arról, milyen lépéseket tett ő maga tinédzserként, valamint családja zsidó barátaik megmentéséért a háború idején. Megemlékezik arról is, milyen háláját fejezte ki egy zsidó segélyszervezet számukra a háború után. Ám Pál szabadságharca igazán csak a háború után kezdődött el; egyetemistaként csatlakozott a Magyarországot elárasztó szovjet elnyomás elleni küzdelemhez. Hamarosan azonban egy hírhedt brit kettős kém árulása folytán Pál kommunista börtönbe került. Két év magánzárka után éveket töltött felváltva kényszermunkával és a kínzókamrában. Vékony, bőrt felszaggató dróttal feszítették hátra kezeit, miközben a mennyezetről lógatták sötét, nyirkos, bűzlő cellájában. Szabadságszeretetét azonban semmi sem nyomhatta el. Az 1956-os rövid fellélegzés során Gorka Pál Londonba szökött, elvette egyik rabtársának lányát, és családalapításba fogott.

Sebastian Gorka szüleinek mély szabadság- és igazságszeretetében nevelkedett – és persze annak tudatában, hogy ezek biztosításáért apja mekkora árat fizetett. Amikor 1990-ben megnyílt a lehetőség, hogy Magyarországra is beköszöntsön a szabadság és jólét, Gorka otthagyta a londoni nyugalmat, hogy Magyarország első szabad kormányzatának Védelmi Minisztériumában dolgozzon. A Magyar Demokrata Fórum, ifj. Antall József miniszterelnök régi vágású konzervatív pártjának lett a tagja.

gorka_cnn.jpg

Gorka rendszeres megszólalója a nagy televíziós csatornák hírműsorainak

Bár ezt az információt a Forward igyekszik Gorka ellen használni – hiszen a magyar konzervatívok mi mások lehetnének, mint antiszemiták?! –, Gorka nagyon is tudatosan választotta meg politikai elköteleződését. Az Antall család története sok tekintetben egybecseng Gorkáékkal. A miniszterelnök apja, idősebb Antall József aktív része volt a magyar politikának 1930-tól egészen a teljes kommunista hatalomátvételig, 1948-ig. Feladata volt a menekültprogram vezetése a háború alatt és után; ennek keretén belül pedig saját pozícióját, életét és családjának életét kockáztatva zsidók ezreit mentette meg a náci krematóriumoktól, mígnem a Gestapo letartóztatta. 1989. december 13-án a Jad Vasem posztumusz Világ Igaza elismeréssel tüntette ki id. Antall Józsefet, akit a kommunizmus bukása utáni magyar és lengyel kormányzatok szintén kitüntetésben részesítettek.

A Forward mégis úgy döntött, hogy Gorka magyarországi politikai kapcsolatait boncolgatva, elhallgatja a legfontosabbat; Antall Józsefet. Talán azért, mert két náciellenes család sarjainak összefogása aláásta volna a liberális koncepciót. Ennek érdekében inkább „szélsőjobbos” és „nacionalista” jelzőkkel illetik politikai hovatartozását, amik ugye könnyen riadalmat keltenek különösen a zsidók között.

Akik még nem riadtak meg eléggé, azoknak a Forward a Vitézi Rendet nácipárti társulásként mutatja be – kihagyva azt a nem mellékes információt, hogy a Jad Vasem és más zsidó szervezetek mind az Antall család, mind különböző Vitézi Rendhez tartozó tagokat kitüntettek, amiért zsidókat mentettek a náciktól. Hasonlóan elmulasztotta a Forward-féle tényfeltárás megemlíteni, hogy a Rend nem egy tagja zsidó származású – egyikük a Gorka család szoros barátja, kinek értékeit Gorkáék rejtegették a nácik elől. Ezen értékek között lapult egy Vitézi Rend-jelvény, pont olyan, mint Gorka Pálé, aminek viseléséért fiát most meghurcolták.

Végül a Forward azt sem vette figyelembe, hogy bármilyen politikai kötődései is voltak korábban a Rendnek, mire az idősebb Gorka 1979-ben kitüntetést kapott tőlük, a Vitézi Rend az antikommunista ellenállás egyik élharcosa lett. Pedig ez az információ talán hasznos lehetett volna az olvasóknak, hogy megértsék, miért is hord az elnöki stáb egyik tagja egy kelet-európai lovagrendi jelvényt – persze nyilvánvalóan hátráltatta volna a Forward rejtett szándékát, hogy egy olyan politikust rágalmazzon meg, akinek irányelveivel nem ért egyet.

A tények tehát kézenfekvők; de vajon miért nem írt ezekről is a Forward?

A portál egyetlen apró tényt vagy bizonyítékot sem tudott felvonultatni amellett, hogy Gorka valaha akárcsak távolról is antiszemita kijelentést vagy tettet követett volna el. Bűnrészességet sugallva a cikk figyelmen kívül hagyta David Reaboi amerikai–magyar zsidó újságíró munkáját is, amelyben az első rágalomhullámokra válaszként feltárta, hogy Gorka nem csupán összedolgozott egy másik náciellenes magyar család sarjával, hanem Antallal szövetségben felvették a harcot a nacionalista jobboldal antiszemitizmusa ellen is.

Már csupán e tények is felmentik Gorkát a vádak alól, és aláássák a Forward hadjáratának hitelességét. De a Forward nem csupán Gorkáról és antiszemita-ellenes kollégáiról vagy cselekedeteiről hallgatott el tényeket, hanem a saját ideológiai szándékait, sőt, még munkatársainak és forrásainak kapcsolatait, valamint tevékenységét is takargatta. Ha egy kicsit is nagyobb világosságot szentel mindezeknek, hamar fény derült volna karaktergyilkos kampányuk visszásságaira.

ellison-jew-hater.jpg

Keith Ellison demokrata kongresszusi képviselő egy Izrael-ellenes konferencián

Ráadásul, miközben a Forward betámadta Gorkát, dicsőítő cikkeket (például itt és itt) jelentetett meg Keith Ellison, az Iszlám Nemzet szóvivőjének „érdemeiről”, a Trump elleni ellenállásról, és a szír menekültekről – ami mind-mind egy progresszív, szélsőbalos ideológiára vall, ami igazából maga túlontúl toleráns az igazi antiszemitizmus tekintetében.

Emellett érdemes a forrásaikkal is foglalkozni: mindkét rágalmazó cikk szerzője Bayer Lili, szabadúszó budapesti újságíró, aki írásai alapján a szír menekültáradat Európába özönlésének lelkes támogatója. Bayer maga a LobeLog nevű weboldalra hivatkozik nagy bőszen, ami először hozta képbe Gorka Vitézi Rend-kitüntetését.

Ennek a LobeLog cikknek a szerzője Eli Clifton, aki évekig olyan oldalak jellegzetes tollnoka volt, mint a www.islamforreporters.com (Iszlámról riportereknek), és az Izrael-ellenes elektronikus intifáda notórius közreműködőjének számít. Az NGO Monitor ekképp határozta meg az elektronikus intifáda fogalmát: „olyan online platform, amely rosszindulatúan Izrael-ellenes és antiszemita cikkeket közöl…” A honlap alapítója, Ali Abunimah a cionizmust „az antiszemitizmus ma létező legszörnyűbb formájának” nevezte, és állítása szerint „a cionizmus támogatása nem jóvátétel a holokausztért, hanem annak szellemi folytatása.”

A szélsőségesen baloldali Center for American Progress (CAP, Amerikai Fejlődés Központja) egykori tagjaként Clifton nyílt nemtetszését fejezte ki, amikor a CAP Izrael miniszterelnökét is meghívta egyik eseményére. Még az Obama-féle Fehér Ház is bezárta kapuit előtte szélsőséges Izrael-ellenessége és antiszemita retorikája miatt, amit a Simon Wiesenthal Center, a Rágalmazásellenes Liga és az Amerikai Zsidó Bizottság egyaránt mélységesen zsidógyűlölőnek minősített. Így hát Clifton hirtelen jött aggálya, miszerint az elnök körül egy antiszemita stábtag lappang, nevetséges és aligha értelmezhető.

Végül pedig az a szakértő forrás, melyet a Forward a migrációs törvény kapcsán citál, hogy megkérdőjelezze a londoni születésű Gorka amerikai állampolgárságát, nem más, mint Bruce Einhorn, akire a Forward mint nyugalmazott bevándorlási bíróra hivatkozik. Viszont sokkal lényegesebb (és egyúttal agyonhallgatott) tény vele kapcsolatban, hogy Einhorn jelenlegi legfőbb kampánya, hogy a lehető legtöbb pénzt pumpálja az általa Menedék (Asylum) Projektként nevezett nonprofit kezdeményezésbe. Einhorn számos tevékenységi köre és kapcsolata tökéletesen beilleszkedik a korábban ismertetett „források” láncolatába – több szír menekültpárti szervezetet vezet és Angela Merkel menekültpolitikáját tikkun olamnak (a világ helyreállítására tett jócselekedetnek) nevezi. Emellett nemrég örvendhetett 15 perces hírnevének, amikor Samantha Bee-vel karöltve antiszemitának titulálta Trump támogatóit a nyilvánosság előtt.

Gorkával kapcsolatos hőzöngései nem többek puszta spekulációnál, ami nélkülöz minden tényszerű megállapítást Gorka személyéről. A Forward jogi szakértőként hivatkozik Einhornra egy olyan eszmefuttatásban, melyet Einhorn hipotézissel nyit meg, majd maga által is beismerten valószínűtlen állításokkal folytat, és végül olyan végkövetkeztetéshez jut, amit ő maga alaptalannak tekint. És mindeközben az őt megszólaltató oldal mélyen hallgat azon ügyködéseiről, hogy szír menekülteket engedjenek az Egyesült Államok területére, ahogy a Trump-ellenes felforgató tevékenységét is elfelejtik közölni.

Így kapjuk meg tehát dióhéjban a Gorka ellen támadók listáját: egy agresszívan Trump-ellenes és szír menekültpárti kiadvány, aminek íróit nem zavarja sem az Iszlám Nemzet, sem a dzsihád fenyegetése; mindezt egy olyan riporter közreműködésével, aki osztja az antiszemita kultúrából beáramló tömegek Nyugaton való befogadásának tervét; s mindemellett egy olyan szerzőre hivatkoznak, aki korábban egy intifádát propagáló oldalon írt, és aki jelenleg menekültpárti jogi aktivistaként nem átall visszatetsző spekulációkba bocsátkozni.

A Forward által alkotott, Gorkát antiszemitizmussal összefüggésbe hozott fikció inkább állítólagosan megkérdőjelezhető politikai kapcsolatokon, mintsem Gorka személyes tevékenységén alapul. A Forward olvasói a rágalmak valóságtartamának végiggondolása során talán jobban járnak, ha inkább a cikket közlők kapcsolatrendszerét, a vádlók nyilatkozatait és tevékenységét vizsgálják meg. A mi szemünkben menthetetlen a Forward azon magatartása, hogy a Gorkára vonatkozó tisztázó körülményeket, valamint a saját hírközlésével kapcsolatos terhelő információkat egyszerűen elhallgatta; ezt nem lehet másként értelmezni, mint szándékos és elítélendő eljárást.

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a Forward teljesen alaptalan karaktergyilkos kampányt indított a Trump-kabinet egyik kulcsfigurája ellen. Ugyanakkor közben pontosan ezzel akaratlanul tisztázzák is Sebastian Gorkát, hiszen az ideológiailag fűtött oknyomozó újságírók tevékenysége nyomán Gorkát alaposan átvilágították az antiszemitizmus kérdésében, de még azok sem találtak ellene semmit, akik teljességgel elkötelezték magukat a befeketítése mellett. A lap szerzői ezért arra kényszerültek, hogy tények helyett rosszindulatú célozgatásokba, vagy egyértelmű koholmányok terjesztésébe fogjanak.

Függetlenül attól, hogy egyetértünk vagy sem politikai következtetéseivel, Sebastian Gorka arra szentelte életét, hogy a nyugati kultúrát és a zsidóságot a képességei szerinti legnagyobb védelemben részesítse. Az amerikai zsidó közösség ezért tisztelettel és mély hálával tartozik neki – zárja írását a legnagyobb izraeli angol nyelvű napilapban Bruce Abramson és Jeff Ballabon.

(Fordította: Surjányi Dávid)

Kapcsolódó cikk:

Navracsics Tibor nyilatkozata Gorka Sebestyénről: 

"Én Sebestyént 25 éve ismerem. 1992-93 óta vagyunk ismerősök, barátok, és én azt tudom mondani, hogy nem antiszemita. Mi sem áll tőle távolabb, mint hogy antiszemita legyen. Angliában született és nevelkedett, a szülei innen Magyarországról kellett hogy kivándoroljanak Nagy-Britanniába. Ő, amikor itt élt Magyarországon, akkor is mindent megtett, a tudását és a tapasztalatait is Magyarország szolgálatára és javára kívánta áldozni. Mindenfajta szélsőséges politikai nézet teljesen távol áll tőle."

Szólj hozzá

cion Donald Trump Gorka Sebestyén