2019. aug 04.

Lehet-e hinni Piszter Ervinnek?

írta: vigyazo
Lehet-e hinni Piszter Ervinnek?

Teológiai és emberi kérdések a Budapesti Autonóm Gyülekezetről

pe_youtube.png

Tegnapi posztunk után, amelyben Piszter Ervinnek, a Budapesti Autonóm Gyülekezet alapító-lelkészének a néhány hete tett, vitatható teológiai nyilatkozatát tettük közzé, többen feltették a kérdést, vajon szükséges-e nyilvánosan szóvá tenni az ilyen kiszólásokat.

Nos, távolról sem mi vagyunk az elsők, akik figyelmeztettünk arra, hogy a Budapesti Autonóm Gyülekezet (BPA) vezetői tévtanításokat hirdetnek.

Különböző evangéliumi (baptista, evangélikus, református, karizmatikus) felekezetek lelkészei számos alkalommal felhívták a figyelmet arra, hogy a BPA lelkészei Jézus Krisztus megváltásával, keresztáldozatával kapcsolatban tévtanításokat hirdetnek..

evangelikal.png

Forrás: Evangelikál Csoport

A bibliaellenes tanítások nem egyszerre jelentek meg a BPA teológiájában.

Márkus Tamás András református lelkipásztor szerint „könnyen modellezhető a folyamat, hiszen a BPA vezető presbiterei maguk vallanak róla: régebben Krisztus váltsághalálával kapcsolatosan a biblikus nézetet képviselték, majd jó pár éve közösen arra a felismerésre jutottak, hogy el kell mozdulniuk más irányba, nekik a ’kegyelem evangéliumát’ kell hirdetniük, jobban, mint más gyülekezeteknek. Szubjektíve egy ilyen ’vezetést’ kaptak.

Majd szépen lassan átértékelték azt, amiben korábban ők is hittek. A gyülekezet pedig mindenféle benső kontroll nélkül arra megy, amerre a vezetőség kormányozza a hajót,

ők csak ’élvezik az utazást’, miközben már ’idegen vizeken hajóznak.’ Nagyon veszélyes ez. Ilyenkor már nincs más megoldás, csak a ’külső kontroll.’”

Megjegyezzük, a fenti kritikák teljes mértékben függetlenek a BPA létrejöttének a körülményeitől, attól, hogy a felekezet vezetői 1998-ban zajos sajtókampány kíséretében kiléptek a Hit Gyülekezetéből. A bibliai tanításoktól való eltévelyedésük – vagy ahogy egyik evangéliumi lelkész fogalmaz, „doktrinális ámokfutásuk” – annak a korszaknak a terméke, amikor már önállóan, autonóm módon tevékenykedtek.

Nem a mi feladatunk eldönteni, hogy van-e visszaút ezen a veszélyesnek tűnő úton. Az evangéliumi teológusok és lelkészek igei kritikájára mindenesetre eddig inkább indulatos visszautasítás érkezett a BPA vezetői részéről, mintsem őszinte szembenézés.

Felmerült azonban egy másik kérdés is, miszerint nem lenne-e időszerű a Hit Gyülekezete és a BPA vezetőinek megbeszélni, rendezni a több mint két évtizedes nézeteltéréseket, netán valamilyen szinten újra összefogni.

Nyilván a BPA teológiai tévelygései a bibliai közösséget alapvetően kizárják nem csak a Hit Gyülekezete, hanem az evangéliumi alapigazságokat valló más felekezetek részéről is. Ma a Budapesti Autonóm Gyülekezettel csak olyan csoportok vállalnak közösséget, amelyek maguk is bibliaellenes tanításokat fogadnak el.

De ha spirituális közösséget nem is lehet vállalni a BPA-val, van-e akadálya az emberi kapcsolatok rendezésének a BPA és a Hit Gyülekezete vezetői között?

Néhány hónapja Piszter Ervin azt állította, hogy ők nagyon is törekednek erre: „Térdig jártunk a bocsánatkérésben. És az a helyzet, én azóta is azt mondom, hogy ha bármilyen gesztus érkezne hozzánk, én nagyon-nagyon nyitott vagyok arra, hogy erre reagáljunk. A mi gesztusaink eddig nem nagyon értek célt.”

Forrás: BPA YouTube / A "Tegyük helyre” c. sorozat 71. adása, 2018. február 14.

Kérdés, komolyan lehet-e venni ezeket a szavakat?

Most tekintsünk el attól, hogy milyen körülmények között távoztak a BPA vezetői a Hit Gyülekezetéből, és hogyan működtek együtt az állami hatóságokkal, akkori kormány- és ellenzéki politikusokkal, valamint a médiával annak érdekében, hogy korábbi közösségüket betiltassák, vezetőjét pedig börtönbe juttassák.

Tekintsünk csupán arra, mi előzte meg, és mi követte a BPA exhites vezetőinek hangzatos békülési nyilatkozatát?

Piszter Ervin 2017 nyarán családjával Bartus László vendégeként hosszabb időt töltött az Egyesült Államokban.

 bl_pe_20170626_paradicsom.jpg

bl_pe_20170626_paradicsom2.jpg

Forrás: Bartus László Facebook-oldala

Bartus a közösen töltött napokról ezt írta lelkendezve Facebook-oldalán:

„Piszter Ervin barátommal meg akartuk alapítani a Budapesti Autonóm Gyülekezet amerikai gyülekezetét, de nem tudtuk, mert rájöttünk, hogy az már régóta megvan. Bennünket az általános krisztusi testvériségen kívül is összeköt a közös sors, a közös múlt, ami elszakíthatatlan közösséget és egy családhoz tartozást es testvéri szeretetet jelent, azokkal is, akiktől fizikailag távol vagyunk, de szellemben egyek vagyunk es egymáshoz tartozunk. Szeretettel üdvözöljük őket is!”

 bl_pe_alapitas.jpg

Forrás: Bartus László Facebook-oldala

Eszerint Bartus László a Budapesti Autonóm Gyülekezet egyik alapítója, és a mai napig tagja. Ezt a szoros közösséget a BPA soha nem cáfolta.

Köztudott, hogy a 2003 óta az Egyesült Államokban élő Bartus László folyamatos kampányt folytat a Hit Gyülekezete és más evangéliumi-keresztény igehirdetők, közösségek ellen. Az Amerikai Népszavában csak 2016 és 2019 között 71 gyűlölködő cikket írt Németh Sándorról, amelyek összegyűjtve két vastag kötetnyi könyvnek felelnek meg.

Bartus – akinek múltjával kapcsolatban folyamatosan merülnek fel kérdések - mostanában azzal fenyegetőzik, hogy újabb könyvet ír a Hit Gyülekezete ellen, amitől azt várja, hogy végre-valahára börtönbe juttatja a Hit Gyülekezete vezetőjét.

 bl-borotn.png

Ez – finoman szólva – nem tekinthető „békegesztusnak”, ennek ellenére a „bocsánatkérésekben térdig járó” Piszter Ervin az utóbbi hetekben még szorosabbra fonta kapcsolatát Bartus Lászlóval, aki a közös programokról be is számolt közösségi oldalán.

bl_pe_sorozes_crop.jpeg

Ezek után joggal merül fel a kérdés, lehet-e hinni Piszter Ervinek?

A kérdés megválaszolását olvasóinkra bízzuk.

Szólj hozzá