2016. máj 15.

Pünkösd csodái: Az amerikai elnökjelölt is eldobta a mankóit

írta: eisen64
Pünkösd csodái: Az amerikai elnökjelölt is eldobta a mankóit

A 20. században újra megelevenedtek a Szentlélek jelei

branham_nyito.png

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom az elmúlt 100 év leggyorsabban növekvő keresztény mozgalma lett, köszönhetően nem kis mértékben annak, hogy az istentiszteleteken közel 2000 év után újra gyakoriak lettek a Szentlélek csodái. A 20. század egyik legnevesebb pünkösdi gyógyító-evangélistája William Branham volt, akinek szolgálatát számos rendkívüli jel kísérte. Egyik leghíresebb gyógyító csodája 1951 februárjában történt, amikor az összejövetelén 3000 ember szeme láttára meggyógyult egy volt amerikai kongresszusi képviselő és korábbi elnökjelölt, William David Upshaw.

william_david_upshaw.jpg

William David Upshaw 59 éven át mankókkal tudott csak járni (Forrás: Wikipedia)

A képviselő 18 éves korában egy farmbaleset miatt mindkét lábára megbénult. Nem sokkal előtte adta át az életét Jézusnak. Hét évet ágyban töltött, majd az imái nyomán annyit javult az állapota, hogy két mankóval megtanult újra járni. Ettől kezdve 59 éven át mankóval járt. Evangélista akart lenni, de neves déli protestáns lelkészek, köztük id. Bob Jones lelkész biztatták, hogy vállaljon szerepet a politikában.

1919-ben beválasztották a washingtoni képviselőházba, 8 éven át képviselte a demokrata párt színeiben Georgia államot. 1932-ben indult az elnökválasztáson is.

Washingtonban úgy ismerték őt, mint a “Kongresszus Billy Sunday-ét”, mert rendszeresen bizonyságot tett a hitéről a vezető politikusoknak.

1951 februárjában, 84 évesen részt vett Los Angelesben William Branham és Ern Baxter gyógyító evangelizációján.

Az összejövetel közben egyszer csak felállt, eldobta a mankóját, ami nélkül 59 éven át nem tudott járni. Felállt, és azonnal meggyógyult, utána haláláig soha nem kellett mankót használnia.

A képviselő két évvel később megírta a bizonyságát a gyógyulásáról, amit elküldött minden szenátornak és kongresszusi képviselőnek, valamint Truman elnöknek, Winston Churchillnek és Joszif Sztálinnak is.

halo1.jpg

Ez az ikonikus felvétel 1950-ben, Texasban készült William Branhamről, amint egy tűznyaláb tűnt fel a feje felett prédikálás közben. A fotót szakértők megvizsgálták, és hitelesnek találták. Ma a washingtoni Smithsonian Institute állományában található.

Ezt írta Upshaw:

“Los Angelesben a Calvary Temple-be azzal a két mankóval mentem el, amelyek bénultságom 66 évéből 59 éven át hűséges segítőtársaim voltak (miután 7 évet ágyban fekve töltöttem). 1951. február 8-án azonban úgy mentem el azon az estén, hogy a mankóimat a színpadon hagytam. Nagyon vártuk feleségemmel, hogy hallhassuk Billy Branham testvért, mert tudtuk, hogy Isten hatalmasan megáldotta a szolgálatát. Ott ültem, nem tudtam levenni a szemem róla, miközben imádkoztam azért, hogy elég hit támadjon bennem, amikor hirtelen megelevenedett előttem az érintés, amit Istentől kaptam több mint hatvan évvel korábban. Közben mások már kezdtek meggyógyulni körülöttem. Ekkor Branham testvér felemelte a kezét és azt mondta: 'Mindenki tegye a kezét a szeretteire, miközben imádkozunk.' Hangos ima töltötte be a termet, ahol több mint 3000 ember volt jelen. Angyalok lebegtek köröttünk! Tudtam, hogy szeretett feleségem és az 'imaharcosai' beburkolnak engem is az imáikkal. Emlékszem, hogy feleségem ezt mondta nekem: 'Amikor azon igyekszel, hogy egy bűnöst Krisztushoz vezess, azt mondod:

Fogadd el és valld meg Krisztust, és lépj ki hitben. A többit Ő megteszi

és megtapasztalod a megválaszolt imád örömét.' Ez volt számomra a próbakő. Branham testvér éppen lement a színpadról, de nem sokkal később a Calvary gyülekezet pásztora visszajött a színpadra, és közölte: 'Branham testvér azt mondja: A kongresszusi képviselő meggyógyult'. A szívem megdobbant. Felálltam és elfogadtam az Urat, mint Gyógyítómat. Letettem oldalra a mankóimat, és elkezdtem menni a megdöbbent pásztor felé, miközben feleségem boldogan kiáltozott – és leszállt körülöttünk a Menny dicsősége.

Most 84 évesen, ősz hajszálak és az 59 éve mindig velem lévő mankóim nélkül új életet kezdek, örömmel megvallva azt, hogy a Megváltó, Jézus Krisztus, a Nagy Gyógyító,

aki azt mondta: 'Én vagyok a Feltámadás és az Élet', nemcsak a gonosz férfiak és nők lelkét tudja megmenteni, hanem meggyógyítja a betegeket, a bénákat, a süketeket, a némákat és a vakokat…”

Ezt a bizonyságot a képviselő a rádióban is elmondta, a felvétel a saját hangjával meghallgatható az interneten, a kinyomtatott bizonysága pedig a fényképével együtt itt látható.

upshawstestimony4.jpg

A fényképen a 84 éves képviselő áll mankók nélkül és alatta ez az ige: “Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult vala, ő velük együtt ott áll, semmit nem bírtak ellenük szólni” (Ap.csel. 4,14)

Upshaw egészségesen élt és 86 évesen költözött az Úrhoz, miután a világ vezetőivel megosztotta gyógyulásának bizonyságát.

William Branham 1965 karácsonyán hunyt el, szolgálatát az utolsó években teológiai viták kísérték, de ekkor már számos más neves pünkösdi-karizmatikus gyógyító-evangélista – például Oral Roberts, Kathryn Kuhlman – folytatta örökségét.

Szólj hozzá

gyógyulás csoda pünkösd William Branham