2018. már 31.

Hány éves volt Jézus húsvét vasárnapján?

írta: vigyazo
Hány éves volt Jézus húsvét vasárnapján?

1986 éve támadt fel a Názáreti

die-bibel-vox-17-4-bis-19-4-201402_1.jpgKevés olyan ókori esemény van, amelyről olyan pontos információval rendelkezünk, mint a názáreti Jézus jeruzsálemi koncepciós peréről, kivégzéséről és feltámadásáról. A történészek többsége ezekből arra következtetett, hogy az első húsvét vasárnap 1984 éve, i.sz. 32-ben történt. (Bár vannak, akik ezt a dátumot i.sz. 30-ra vagy 33-ra teszik.)

„Tiberius császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Pontius Pilatus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhonitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt, Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.” (Lk 3,1)

Egy modern történész se tudná precízebben meghatározni azt az időpontot, amikor Lukács evangéliuma szerint Keresztelő János megkezdte prófétai és tanítói működését, melynek során szinte egész Izraelt alámerítette a Jordán folyóban a „bűnök bocsánatára”. Figyelembe véve, hogy Tiberius i.sz. 14 augusztusában lépett a császári trónra, a Keresztelő i.sz. 29 és 30 augusztusa között kezdhette meg működését.

Az evangéliumok egybehangzóan tanúsítják, hogy maga Jézus is elment Bét-Habarába megkeresztelkedni. A Názáretire ekkor szállt rá a Szent Szellem galamb formájában, és ekkor kezdte el látványos, csodatettekkel kísért tanítói szolgálatát Izraelben. Ez minden bizonnyal 30 tavaszán, nem sokkal Pészach előtt történhetett (vö. Jn 2,13). A János evangéliuma szerint (6,4; 11,55) ezután még két húsvét telt el Jézus földi életében;

a keresztre feszítés így minden bizonnyal i.sz. 32. Niszán 15-re esett.

Ellenőrizhetjük ezt a számítást azzal a kijelentéssel is, mely szerint Jézus „mintegy harminc esztendős volt”, mikor tanítani kezdett. Lukács evangéliuma eredeti szövegének (3,23) még pontosabb fordítása így szól: „harmincas éveiben járt”.

resurrection.jpg
Ha tehát – amint az szintén az evangéliumok adataiból nagy valószínűséggel beazonosítható – Jézus i. e. 7-ben született és i. sz. 32-ben halt meg, úgy

nyilvános fellépésének megkezdésekor 36-37 éves lehetett,

vagyis jól illik rá Lukács jellemzése: „harmincas éveiben járt”.

Jézus utolsó szava a kereszten így szólt: Tetelesztai! – „Beteljesedett!” (Jn 19,30) Ami utána következett: a feltámadás új korszakot nyitott. A kereszténység tehát 2032-ben ünnepelheti a megváltás 2000. évfordulóját.

(írta: Dr. Grüll Tibor ókortörténész)

Szólj hozzá

húsvét feltámadás pészach Jézus Írás Jeruzsálem Tiberius Evangélium